Menu

Master of Mindful Motivation - MMMot®

Elementer i Masteruddannelsen

Deltagerbetaling - semester 45 ECTS/ 4 semester                                  33.500 DKK

Afsluttende projekt 15 ECTS à 2.100 DKK                                                  2.100 DKK

Total                                                                                                          35.600 DKK

  • En studerende kan kun indskrives på et semester, når deltagergebyret for det kommende semester er betalt. Dvs. at deltagergebyret skal være betalt, før du starter på dit semesteret. Gebyret omfatter betaling for deltagelse i undervisningen inkl. eventuel vejledning, prøver og anden bedømmelse inden for et semester. Betalingen omfatter dog kun supervision for to forsøg for samme prøve
  • En studerende, der ønsker at indstille sig til mere end ét eksamensforsøg og én reeksamen, skal senest ved eksamenstilmeldingen betale et eksamensgebyr på 1.500 DKK
  • Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling

Master of Mindful Counseling - MMCou

Elementer i Masteruddannelsen

Deltagerbetaling - semester 45 ECTS/                                                      33.500 DKK

Afsluttende projekt 15 ECTS à 2.100 DKK                                                  2.100 DKK

Total                                                                                                         35.600 DKK

  • En studerende kan kun indskrives på et semester, når deltagergebyret for det kommende semester er betalt. Dvs. at deltagergebyret skal være betalt, før du starter på dit semesteret. Gebyret omfatter betaling for deltagelse i undervisningen inkl. eventuel vejledning, prøver og anden bedømmelse inden for et semester. Betalingen omfatter dog kun supervision for to forsøg for samme prøve
  • En studerende, der ønsker at indstille sig til mere end ét eksamensforsøg og én reeksamen, skal senest ved eksamenstilmeldingen betale et eksamensgebyr på 1.500 DKK
  • Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling

Tilmeld dig her